Nazywam się Maciej Sapiecha, jestem masażystą, absolwentem
Studium Naturalnych Metod Leczenia „Medikon” z 1997 roku.
Studium zakończone egzaminem, po którym otrzymałem dyplom Masażysty,
uprawniający do zawodowego posługiwania się metodami terapeutycznymi, zawartymi w programie szkoły (dokumenty/uprawnienia wydane są na mocy zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 30.06.83 r. Dz.U. Min.Ośw. i Wych. Nr 6 poz. 46)


Podstawa programowa studium:

Anatomia człowieka
Kinezyterapia
Masaż klasyczny
Masaż segmentarny
Masaż limfatyczny
Masaż reflektoryczny stóp
Terapia manualna
Masaż shiatsu
Akupresura


Wykształcenie pokrewne:

Opiekun Medyczny

 Oznaczenie kwalifikacji – Z.4.
Symbol cyfrowy zawodu – 532102